Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους μετανάστες


Η επιλογή Χρυσοχοΐδη, με τη σύμφωνη γνώμη της ΝΔ, για μια προεκλογική καμπάνια εκμετάλλευσης του αισθήματος ανασφάλειας των ελλήνων πολιτών σε σχέση με τους μετανάστες, εντάσσεται σε μια επικοινωνιακή πολιτική και όχι στην ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι για την αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλήματος των μεταναστών απαιτείται ένα σύνολο μέτρων, που μπορούν να έχουν αποτελεσματικότητα αν εφαρμοστούν στο σύνολο τους και όχι η υποδαύλιση ενός ρατσισμού.
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει:
• Να απαιτήσει αναθεώρηση της «Συνθήκης Δουβλίνο II» η οποία μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρο παραμονής όλων των προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, που απλώς χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως πέρασμα προς την Ευρώπη.
• Να διασφαλίσει διακρατικές συμφωνίες με τα κράτη προέλευσης και πρωταρχικά με την Τουρκία, που αποτελεί χώρα κύριας διέλευσης, για τη δέσμευσή τους ότι  θα δέχονται πίσω όλους τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας.
• Να εξαλείψει την παγκόσμια πρωτιά μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών για την ελάχιστη ως ανύπαρκτη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε αιτούντες πολιτικό άσυλο. Να επιταχύνει την εξέταση των αιτήσεων  όσων ζητούν άσυλο με κριτήρια αντικειμενικά, όπως προβλέπουν οι διεθνείς ρυθμίσεις και να παρέχει άσυλο σε όσους πραγματικά το δικαιούνται, εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και παρέχοντάς τους όλα τα συναφή δικαιώματα.
• Να ενισχύει τη φύλαξη των συνόρων με την ουσιαστικότερη συνδρομή της ΕΕ.
• Να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δημόσιας ασφάλειας, με την εφαρμογή των νόμων, ώστε να εξαλειφθούν όλα τα φαινόμενα παραβατικότητας.
• Να μην προχωρήσει στη δημιουργία στρατοπέδων μεταναστών και να φροντίσει για τη δημιουργία χώρων στέγασης πλησίον των μεγάλων πόλεων της ελληνικής περιφέρειας,  με σκοπό τον γρήγορο έλεγχο της κάθε  περίπτωσης για την χορήγηση πολιτικού ασύλου ή της επαναπροώθησής τους.
• Να επαναπροωθεί τους παράνομους μετανάστες στις χώρες προέλευσής τους.
• Να νομιμοποιήσει όλους τους μετανάστες που πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης.
• Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία.
Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία η διαμόρφωση μιας συνολικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου